Nhập mã CRSFREESHIP để được miễn phí vận chuyển

Sản phẩm

Chính Sách Bảo Mật này cung cấp cho Bạn các chi tiết về phương thức để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Bạn và phạm vi mà chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này. Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về Bạn. Mọi tranh chấp phát sinh về quyền bảo mật thông tin sẽ được áp dụng chính sách này và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan để giải quyết. Chính Sách Bảo Mật và các thủ tục mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web khác có đường dẫn liên kết trong hệ thống với CRS. CRS có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật để phù hợp với từng thời kỳ. Do đó, Bạn nên thường xuyên kiểm tra để đảm bảo luôn được cập nhật các quy định mới nhất đang được áp dụng.

1. Khi nào CRS sẽ thu thập thông tin của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin từ Bạn khi Bạn truy cập vào trang website caferacershop.com.vn, đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký tham gia các chương trình rút thăm trúng thưởng hay gởi câu hỏi tham vấn hoặc chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.
Mục tiêu thu thập thông tin của chúng tôi đảm bảo cho Bạn có được những kinh nghiệm hữu ích khi truy cập vào trang web và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn để giúp làm cho việc truy cập dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp Bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin, sản phẩm, và dịch vụ, giúp chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất đến Bạn và cập nhật cho Bạn những thông tin mới, sản phẩm, và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Khi Bạn đăng ký tài khoản hoặc mua hàng trên trang website caferacershop.com.vn, chúng tôi sẽ yêu cầu Bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: họ tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND và nghề nghiệp của Bạn. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để nhận diện Bạn khi Bạn truy cập trong những lần sau.

2. Các phương thức sẽ được sử dụng để CRS thu thập thông tin cá nhân của bạn

(a) Đăng ký và đặt hàng: Trong quá trình đăng ký, Bạn sẽ được nhắc nhở để cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân về thông tin giao nhận. Các loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng của Bạn, để liên hệ với Bạn về đơn đặt hàng và cho mục đích tiếp thị nội bộ. Và trong trường hợp gặp phải một vấn đề khi xử lý đơn đặt hàng, thông tin cá nhân của Bạn sẽ được sử dụng để liên lạc với Bạn và cho mục đích khác liên quan đến việc đặt và giao hàng.
(b) Điạ chỉ Email: Một số mục của trang web cho phép Bạn nhập địa chỉ email của Bạn cho các mục đích như: đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, để yêu cầu chúng tôi để thông báo cho Bạn về những thương hiệu mới, phong cách sản phẩm mới… Sự tham gia của Bạn trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho người chiến thắng và trao giải thưởng. Chúng tôi có thể công bố tên và địa chỉ của người chiến thắng trong trường hợp họ được nhận giải thưởng.
(c) Cookies và các kỹ thuật khác. Giống như nhiều trang web khác, trang web này sử dụng cookies và các cảnh báo web (còn gọi là công nghệ GIF hoặc "action tags") để tăng tốc độ chuyển hướng của Bạn trong trang web, để nhận diện Bạn và đặc quyền truy cập của Bạn, và để theo dõi các trang web mà bạn sử dụng.

3. Phạm vi sử dụng các thông tin cá nhân của Bạn mà CRS đã thu thập được

Chúng tôi tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ để giúp họ thực hiện dịch vụ và đảm bảo cho việc cung cấp sản phẩm mà Bạn đã đặt mua. Chẳng hạn, chúng tôi cung cấp cho công ty dịch vụ vận chuyển một số thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn như tên, địa chỉ nhận hàng, email, và số điện thoại để họ giao hàng.
Chúng tôi phải cung cấp số thẻ tín dụng của Bạn để các tập đoàn tài chính xác nhận thẻ tín dụng, xử lý thẻ hoặc các tổ chức phát hành thẻ yêu cầu. Trong trường hợp Bạn sử dụng phương thức thanh toán trả góp, chúng tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho các công ty cho vay tín dụng.
Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin tương tự khi có yêu cầu hoặc quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong trường hợp chúng tôi sáp nhập, hợp nhất, hoặc được mua lại bởi một công ty khác, thông tin cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao cho một công ty khác và việc sử dụng thông tin chuyển giao này sẽ tuân theo các chính sách Bảo mật tại thời điểm chuyển giao.

4. CRS cam kết bảo mật thông tin khách hàng

CRS cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng, tuân thủ Đạo luật Bảo mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia; không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho một bên thứ ba nào khác ngoại trừ những bên có liên quan.

Shopping Cart (0)

Giỏ hàng